BJJ FUNDAMENTALS

CFA (Change Fighting Academy) BJJ is een onderdeel van het prestigieuze Jiu Jitsu Factory team

 
 
BJJ fundamentals bij CFA

BJJ fundamentals bij CFA

Wat houd CFA BJJ fundamentals in?

De BJJ-fundamentals is een twaalf weken cursus met lessen die zich volledig richten op het trainen van technieken. Wij willen je eerst stapsgewijs het 'grotere plaatje' van deze vechtkunst/sport bijbrengen om je zo de perfecte aansluiting te geven voor de reguliere lessen en je goed voor te bereiden voordat je gaat sparren.


wat behandelen wij in deze lessen en waarom?

Wij behandelen bijvoorbeeld: Op welke manier kom je vanuit een neutrale positie in een dominante en veilige positie? Maar ook: hoe kom je uit een benarde situatie in het grondgevecht weer in een veilige of zelfs dominante positie? En wat doe je dan? Wij hebben met name gemerkt dat leden al snel komen met de vraag β€œen wat nu?” daarom is het met name nuttig voor beginners omdat je gedurende het eerste jaar vaak in benarde posities terecht zult komen tijdens het sparren. Het doel van deze cursus is dat je na deze 12 weken veilig deel kunt nemen aan de reguliere lessen en de sparringsessies. Die sessies blijven intensief, maar je hebt niet het gevoel in 'het diepe te worden gegooid.'' Je weet immers waar je op moet letten en wat je tegenstander probeert te bereiken.

Practice makes perfect!

Practice makes perfect!


position before submission!

position before submission!

waar bestaan de lessen uit

Je leert onder andere:

  • de veel gebruikte posities zoals Guard, Mount, Sidecontrol Backmount enz.

  • ontsnappingen uit onveilige posities (iemand zit op je terwijl jij op jouw rug ligt, of iemand zit op jouw rug)

  • de technieken om in een controlerende positie te komen

  • diverse submissions vanuit controleposities

  • valbreken

  • worpen